Garantie

Garantiecertificaat op implantaten en kronen

Voor alle implantaten die geplaatst worden door onze kliniek geldt, met inachtneming van onderstaande voorwaarden, een levenslange garantieregeling . Indien binnen deze termijn een implantaat verloren gaat, bieden wij u kosteloos een nieuwe behandeling aan. Dit betreft zowel het chirurgische als het prothetische gedeelte van de behandeling, inclusief de aanschafkosten van de implantaat en de techniekkosten voor de vervaardiging van kroon- en brugwerk of prothese. Wanneer u in onze kliniek behandelt wordt krijgt u van onze implantoloog een certificaat waar u internationaal de recht krijgt voor nazorg en garantie.Voor kronen en brugwerk geldt een garantieregeling van 7 jaar. Indien binnen deze termijn zich een schade voordoet zal dit kosteloos worden hersteld.

"Wanneer u in onze kliniek behandeld wordt krijgt u van onze implantoloog een certificaat waar u levenslang internationaal de recht krijgt voor nazorg en garantie."

Neem contact op

Garantievoorwaarden

1.Het gebit dient minstens eenmaal per zes maanden gecontroleerd en onderhouden te worden. Bij nalaten van deze controle vervalt de garantie en is Esthebeauty niet aansprakelijk voor ontstane schade.
2 Noodzakelijke controles en/of röntgenfoto’s evenals het vervangen van verbruiksonderdelen vallen niet onder de garantieregeling.
3. Indien u besluit de reparatie of het herstel elders uit te laten voeren vervalt het recht op garantie.
4. De nota waar garantie op geclaimd wordt moet volledig betaald zijn.
5. De garantie gaat in op de datum van plaatsing van het implantaten en/of kronen
6. Reis- en verblijfskosten komen niet in aanmerking voor vergoeding.

Uitgesloten van garantie zijn defecten of benodigde reparaties van de door ons vervaardigde implantaten en/of kroon en brugwerk veroorzaak door (externe) invloeden zoals:
• onvoldoende mondhygiëne
• roken
• endodontische problemen
• paradontale problemen
• ongeval
• knarsen
• veranderd medicatiegebruik
• verandering in de algemene gezondheid
• osteoporose (botontkalking)

Onze behandelingen
Garantievoorwaarden